RHODIUM 4500 P.U.

RHODIUM 4500 P.U.

ƯU ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH

ITALFIMET RHODIUM 4500 P.U. được điều chỉnh để đạt được tốc độ phủ cao cũng như giảm 

thời gian lắng đọng so với mạ rhodium thông thường.

TÍNH NĂNG CỦA LỚP MẠ

Cặn rất đặc nên có thể thu được lớp mạ trắng, bóng. Độ cứng lớp mạ đo khoảng 800-900 HV.

MÀU SẮC ĐO ĐƯỢC

L = >90 a = < 1 b = < 2.5

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA DUNG DỊCH

                                                                                   

                                                                    PHẠM VI                               TỐI ƯU

Nhiệt độ(0C)                                                  35 - 45                                   40                   

Tỷ lệ Anode/Catot ít nhất                                2: 1                                                              

Hiệu suất catot (mgr/Amp/min)                      4 - 6                                                             

Cường độ làm việc (Volt)                              2.5 - 4                                                           

Dòng điện catot (amp/dm2)                            2 - 3                                                             

pH                                                                   < 1                                                                  

← Bài trước
Lên đầu trang