KỸ THUẬT CHUẨN ĐỘ TRONG NGÀNH XI MẠ

KỸ THUẬT CHUẨN ĐỘ TRONG NGÀNH XI MẠ

I. Chuẩn độ là gì?

Chuẩn độ là kỹ thuật phân tích cho phép người thực hiện xác định được lượng chất hòa tan (chất cần phân tích) trong mẫu.

Đây là kỹ thuật được dựa trên những phản ứng hoàn toàn của chất cần phân tích và  thuốc thử (dung dịch chuẩn độ) với nồng độ đã biết, được thêm từ từ vào mẫu:

Chất cần phân tích + Thuốc thử (Dung dịch chuẩn độ) Sn phm

Các kỹ thuật chuẩn độ:

  • Chuẩn độ trực tiếp
  • Chuẩn độ ngược
  • Chuẩn độ thay thế
  • Chuẩn độ gián tiếp

II. Dung dịch chuẩn độ là gì?

Dung dịch chuẩn độ là dung dịch đã biết nồng độ chính xác và được dùng để xác định nồng độ của các dung dịch khác. Dung dịch chuẩn độ thông qua quá trình kỹ thuật cho phép xác định lượng chất hòa tan trong mẫu. Nó được xem như thuốc thử để phản ứng với các dung dịch cần xác định nồng độ.

Nồng độ của dung dịch chuẩn độ thường được biểu thị bằng:

  • Nồng độ đương lượng gam (N): Số đương lượng gam của chất tan trong 1000 ml dung dịch.
  • Nồng độ mol (M): Số mol của chất tan trong 1000 ml dung dịch.

Dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau sẽ có một số tiêu chí để phân loại: 

  • Dựa vào độ chính xác
  • Dựa theo các dạng tồn tại 
  • Dựa theo chức năng và mục đích sử dụng
← Bài trước
Lên đầu trang